Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-899/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Izplačilo vmesne dividende za leto 2019 družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 3. odstavka 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A) in druge področne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d. d. objavlja obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2019 družbe SALUS, Ljubljana, d. d. Več v prilogi.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23.12.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 23.12.2019
Pripeti dokumenti:  Vmesna dividenda za leto 2019