Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-37/19

Mlinotest d.d.

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 149. člena v zvezi z drugim odstavkom 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19) družba MLINOTEST d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Skladno z določili Pogodbe o pripojitvi, sklenjene med prevzemno družbo MLINOTEST d.d. in prevzeto družbo MLINOTEST KRUH KOPER d.o.o., MLINOTEST KRUH KOPER s.r.l., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper, je družba MLINOTEST d.d. zaradi izvedbe pripojitve upravičenim družbenikom prevzete družbe zagotovila svoje delnice z oznako MAJG. Zastopnik za prevzem delnic KDD d.d., Ljubljana je upravičenim imetnikom poslovnih deležev prevzete družbe izročil 565 delnic MAJG, 124 delnic MAJG pa obdržal v hrambi za ostale upravičence na svojem fiduciarnem računu. Za izročitev upravičenim družbenikom prevzete družbe je bilo tako uporabljenih 689 lastnih delnic MAJG.

Pred navedeno izročitvijo je družba MLINOTEST d.d. imela 74.852 lastnih delnic, kar je predstavljalo 2,17 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico pred navedeno izročitvijo je znašalo 3.373.049.

Po navedenih izročitvi je družba MLINOTEST d.d. imela 74.163 lastnih delnic, kar je predstavljalo 2,15 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico po navedeni izročitvi je znašalo 3.373.738.

 

Družba FINHOLDING, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ki je v 100 % lasti družbe MLINOTEST d.d., je dne 03.12.2019 pridobila 100 % poslovni delež v družbi FIN VITA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. S tem je 618.148 delnic z oznako MAJG, katerih imetnik je družba FIN VITA d.o.o., dobilo status lastnih delnic in se je zato zmanjšalo število vseh delnic z glasovalno pravico izdajatelja MLINOTEST d.d..

Pred navedeno pridobitvijo je družba MLINOTEST d.d. imela 74.163 lastnih delnic, kar je predstavljalo 2,15 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico pred navedeno pridobitvijo je znašalo 3.373.738.

Po navedenih pridobitvi ima družba MLINOTEST d.d. 692.311 lastnih delnic, kar predstavlja 20,08 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico po navedeni pridobitvi znaša 2.755.590.

 

To obvestilo bo od 27.12.2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 27.12.2019