Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-16/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

34. skupščina delničarjev družbe INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. in 47. člena Zakona o prevzemih uprava družbe sklicuje 34. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo 27. 1. 2020 ob 13.00 uri, po priloženem dnevnem redu in predlogih sklepov z utemeljitvami.
Vzorec prijave in pooblastila za glasovanje na skupščini sta v prilogi.
Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi na spletni strani AJPES.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 10.01.2020