Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-18/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Finančni koledar družbe za leto 2020

Finančni koledar družbe Cinkarna Celje, d.d., za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja  finančni koledar za leto 2020, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 10.01.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2020