Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-31/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Odgovor na govorice o domnevnih nepravilnostih v Romuniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) objavlja naslednje obvestilo:

V medijih so se pojavile govorice o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju Krkine odvisne družbe v Romuniji. Zaradi enakomernega obveščanja delničarjev objavljamo odgovor Krke na navedene govorice.

V Krki vse sume neskladnih ravnanj obravnavamo celovito in v skladu z vzpostavljenimi pravili o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar.

Zainteresirano javnost obveščamo, da je bila v Krki imenovana posebna skupina, ki podrobno preverja delovanje Krkine odvisne družbe v Romuniji. Po opravljeni notranji preiskavi, ki bo zaključena predvidoma konec januarja 2020, bo o ugotovitvah poročala Krkini upravi, uprava pa nadzornemu svetu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki bi lahko materialno vplivale na Krkino poslovanje, bomo o njih javno poročali.

Skupina Krka izvaja vse svoje dejavnosti na vseh trgih, kjer smo prisotni s svojimi farmacevtskimi izdelki, v skladu zakonodajo, mednarodnimi standardi za farmacevtsko industrijo ter v skladu s sprejetimi internimi pravili kodeksa ravnanja, kodeksa promocije in pravili o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar. Več informacij o skladnosti poslovanja je dostopnih na spletni povezavi https://www.krka.biz/sl/o-krki/integriteta-in-skladnost-poslovanja/. Vsi zaposleni v skupini Krka, s tem pa tudi v Krki Romunija, so dolžni spoštovati sprejeta pravila ter so o njih redno izobraževani.

Družbe in predstavništva Krke so dolžne zagotoviti, da dejavnosti v vseh državah, kjer smo prisotni, potekajo v skladu s temi načeli, vsakršne prevare ali koruptivna ravnanja pa so strogo prepovedana. Tako so Krkine družbe in predstavništva odgovorna, da zagotovijo, da se vse dejavnosti izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter Krkinimi pravili in politiko. V primeru, da bodo v zvezi z delovanjem sodelavcev v Romuniji ugotovljene nepravilnosti, bo Krka ravnala odločno in z vsemi pravnimi sredstvi ter skladno z romunsko zakonodajo ustrezno sankcionirala morebitne storilce.

Krka promovira svoja zdravila na načine, ki jih dovoljujejo nacionalne zakonodaje in so v skladu z usmeritvami etičnega kodeksa združenja generičnih proizvajalcev Medicines for Europe, katerega članica je. Krka je zanesljiv partner, ki ponuja visokokakovostne, učinkovite in varne izdelke po dostopnih cenah ter razvija sodobna zdravila tudi za romunski trg, kjer uživa podporo tako strokovne kot laične javnosti.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 1. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.01.2020