Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-6/20

UNION HOTELI d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d. d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o nakupu lastnih delnic.

Družba obvešča javnost, da je skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine ter sklepom upravnega odbora na Ljubljanski borzi dne 20.1.2020 kupila 74 lastnih delnic po ceni 19,10 EUR na delnico. Nakup predstavlja 0,0041% vseh izdanih delnic.

Nakup delnic je družba UNION HOTELI d.d. izvedla preko borznega člana NLB d.d.

Skupno število vseh izdanih delnic  je 1.793.869.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 29.017 delnic,  kar je predstavljalo 1,6176 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 29.091, kar predstavlja 1,6217 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/ od 24.01.2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

 

Glavni izvršni direktor
Matej Rigelnik

 

Datum: 24.01.2020