Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-76/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, obvešča javnost, da je Finančni koledar objav za leto 2020 spremenjen. Objava informacije o poslovanju skupine Intereuropa in obvladujoče družbe Intereuropa d.d. v letu 2019 je prestavljena na petek, 6. 3. 2020.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe INTEREUROPA d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 14.02.2020