Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-59/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Webcast Ljubljanske borze 'Predstavitev slovenskih borznih družb'

V ponedeljek, 23. marca 2020, je Ljubljanska borza v partnerstvu z NLB d.d. in Wood & Co. preko spletne platforme GoToWebinar organizirala prvi letošnji Webcast v sklopu predstavitve slovenskih borznih družb. Zaradi dobrega odziva investitorjev na tovrstne dogodke, ki so bili organizirani v preteklem letu, so se povabilu odzvale štiri družbe Prve kotacije: Krka d.d., Novo mesto, SavaRe, d.d., Petrol d.d., Ljubljana in Zavarovalnica Triglav, d.d.

Glede na skrbno usklajen datum dogodka so bili obravnavana tema preliminarni rezultati za preteklo poslovno leto. Webcast je s svojo predstavitvijo otvorila ga. Polona Pirš Zupančič, članica uprave družbe SavaRe d. d.. Kot drugi je rezultate poslovanja za leto 2019 prestavil g. David Bratož član uprave družbe Krka d.d. Novo mesto. Za njim je rezultate družbe Petrol d.d. Ljubljana predstavil g. Matija Bitenc, član uprave in CFO. Rezultate družbe Triglav Group je kot zadnji predstavil g. Uroš Ivanc, član uprave in CFO.

V treh urah so se zvrstile štiri izredno zanimive predstavitve poslovanja najboljših družb Prve kotacije Ljubljanske borze. Predstavniki družb so po vsaki posamezni predstavitvi družbe tudi odgovarjali na vprašanja investitorjev. Nabor vprašanj je bil izredno zanimiv in obenem obsežen ter je nakazoval, da so slovenske borzne družbe v svetovnem merilu dobro poznane ter zanimive za tuje investitorje.

Dogodek je bil, z vidika prijavljenih investitorjev, izjemno uspešen, saj smo zabeležili skupno kar 154 registriranih investitorjev, od tega kar 53 mednarodnih, iz 15 različnih držav. Investitorji so predstavljali kapital iz Avstrije, Hrvaške, Republike Češke, Estonije, Nemčije, Grčije, Litve, Luksemburga, Poljske, Južne Afrike, Švedske, Turčije, Velike Britanije, ZDA in Slovenije.

Po sestavi in aktivni participaciji investitorjev sodeč je interes za udeležbo na takšnih dogodkih tudi iz tujine velik, zato bomo tudi v prihodnje organizirali takšna in podobna srečanja, katerih glavni namen je združevanje slovenskih delniških družb z različnimi deležniki investicijskega okolja. Naslednji Webcast bo sledil v začetku junija 2020, ko bodo družbe predstavile rezultate poslovanja v prvem četrtletju poslovnega leta.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 23.03.2020