Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-174/20

GEN-I, d.o.o., Krško

Poslovanje v razmerah epidemije COVID-19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.) objavlja informacije glede razmer in ukrepov vezanih na širjenje virusa COVID-19.

Družba GEN-I, d.o.o. je že pred izbruhom epidemije ustanovila posebno ekipo, ki pozorno spremlja širjenje koronavirusa na državnem in svetovnem nivoju. Ekipa sproti sprejema ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela, s ciljem zagotovitve neprekinjenega poslovanja.

Z dnem 13. marec 2020 je bilo 95 odstotkom zaposlenih odrejeno delo od doma. Vsem je bila zagotovljena tehnična oprema za nemoteno delo. Večjih odstopanj v primerjavi z delom na sedežu in poslovnih enotah družbe ni pričakovati. Za zaposlene, katerih specifika dela ne dopušča nemotenega dela od doma in bi njihovo neizvajanje nalog lahko vplivalo na poslovni proces družbe GEN-I, d.o.o., je bilo zagotovljeno izolirano okolje na sedežu družbe ter na poslovnih enotah. Za dodatno varnost je bilo poskrbljeno na način, da se delovni proces izvaja z dvema ločenima ekipama.

Družba GEN-I, d.o.o. je neprestano na zvezi s svojimi poslovnimi partnerji, strankami in odjemalci ter jih sprotno obvešča o morebitnih spremembah. S ciljem zagotovitve nemotenega procesa poslovanja se stranke usmerja na uporabo elektronske pošte ter brezplačnega spletnega portala in telefonske številke.

Informacija bo od 25. 3. 2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.gen-i.si.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.
Datum: 25.03.2020