Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-12/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2019 do dneva objave v letu 2020.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2019.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. marca 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 26.03.2020