Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-67/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS83 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS83

Št. obveznic:

850.000

Vrednost izdaje (v EUR):

850.000.000,00

Datum uvrstitve na borzni trg:

2. 4. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d.)

Drugi podatki glede obveznic:

Se določijo naknadno, po izpolnitvi odložnega pogoja, o čemer bo borza naknadno obvestila javnost.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 26.03.2020