Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-69/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS81 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS81

ISIN koda:

SI0002103842

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.850.000

Dodatno št. obveznic:

250.000

Novo št. obveznic:

2.100.000

Datum povečanja na borznem trgu:

1. 4. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 3. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

3. izdaja obveznic RS81

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 26.03.2020