Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-178/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Odziv na objave v medijih

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

V zvezi s prispevkom v spletni izdaji Dela z naslovom »Sava Re pričakuje okrevanje že v drugem polletju«, objavljenim 26. 3. 2020, Sava Re, d.d., sporoča, da so določene informacije v navedenem prispevku, ki se nanašajo na danes objavljeno revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019 netočne in zavajajoče.

Sava Re in Zavarovalna skupina Sava spremljata napovedi o makroekonomskih gibanjih, ki jih pripravljajo za ta namen specializirane inštitucije. V letnem poročilu Zavarovalne skupine Sava navajamo: »Glede na mnoge javno objavljene makroekonomske napovedi je zelo verjetno, da bo prišlo do upočasnitve gospodarske rasti, in možno je, da bo temu sledil prehod v recesijo. Manjša splošna potrošnja se bo odrazila tudi na manjšem povpraševanju po zavarovalnih storitvah, saj je soodvisnost med rastjo BDP in zbrano zavarovalno premijo velika.«

V letnem poročilu je zapisano, da smo v trenutku priprave tega poglavja kot predpostavko pri oceni vzeli vpliv na poslovanje enega četrtletja. Ta izjava pomembneje odstopa od zapisanega v članku, da napovedujemo, da bo gospodarska rast po zaključku drugega četrtletja takšna, kakršna je bila pred nastankom situacije, ki jo je sprožil koronavirus.

Sava Re, d.d., bo za zagotovitev objektivne obveščenosti javnosti v zvezi s prispevkoma od medijske hiše Delo zahtevala objavo tega odgovora.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. marca 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 26.03.2020