Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-77/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS83 (izpolnitev odložnega pogoja)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0002103974

Oznaka:

RS83

CFI koda:

DBFTFR

FISN:

RS/0.200 BD 20230331 GOVT GTD

Segment:

Trg obveznic

Št. obveznic:

850.000

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

1.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

850.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 0,2%

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

31. 3. 2023

Datum izdaje v KDD d.d.:

31. 3. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

2. 4. 2020

Začetek trgovanja:

2. 4. 2020

Zadnji trgovalni dan:

28. 3. 2023

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

29. 3. 2023

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 1.000,00 EUR

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (69. člen ZTFI-1). Predstavitveni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 1. 4. 2020.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 31.03.2020