Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-48/20

DARS d.d., Celje

Izjava o upravljanju družbe DARS d.d.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja Izjavo o upravljanju družbe DARS d.d. za leto 2019.

Izjava bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Uprava
Datum: 30.04.2020