Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-331/20

UNION HOTELI d.d.

Družba Union hoteli d.d. preučuje možnost izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Union hoteli d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Union hoteli), objavlja naslednje obvestilo:

Družba Union hoteli preučuje možnosti za izdajo obveznic, pri čemer bo odločitev o izdaji obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev po končanem postopku sondiranja trga. Dokončni odločitvi družbe Union hoteli o izdaji obveznic bo sledila ponudba obveznic vlagateljem. Obveznice bodo ponujene izključno dobro poučenim vlagateljem in profesionalnim strankam, kot to določa Zakon o trgu finančnih instrumentov. Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranje poslovanja.

Družba Union hoteli je za organizacijo sondiranja trga in morebitne izdaje obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/sl/.

 

Glavni izvršni direktor
Matej Rigelnik

Datum: 20.05.2020