Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-349/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja poročilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR:

Dne 20. 5. 2020 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 1.500 lotov POSR v skupni vrednosti 23.550,00 EUR, kar predstavlja 0,0087 % vseh delnic in 0,0097 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 6.500 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0323 % na 0,0419 %.

Dne 20. 5. 2020 je Polona Pirš Zupančič, članica uprave Save Re, d.d., kupila 1.270 lotov POSR v skupni vrednosti 20.066,00 EUR, kar predstavlja 0,0074 % vseh delnic in 0,0082 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Polona Pirš Zupančič 3.748 delnic POSR, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic povečal z 0,0160 % na 0,0242 %.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 22. maja 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 22.05.2020