Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-171/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KS NALOŽBE d. d. - začasna ustavitev trgovanja (KSF1)

Izdajatelj:

KS NALOŽBE d. d.

Sedež in poslovni naslov:

Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment:

Trg obveznic

Ime instrumenta:

KS NALOŽBE, PRINOSNIŠKE OBVEZNICE 1.IZDAJE

Oznaka:

KSF1

ISIN:

SI0022103210

LEI:

48510000CZ9CNFR9I370

Datum ustavitve:

26. 5. 2020

Do vključno:

1. 6. 2020

Stanje:

Zaustavljen vrednostni papir (Pri ustavitvi trgovanja (SUSPEND) bodo vsa vnesena naročila za obveznice KSF1, vnesena pred ustavitvijo trgovanja, avtomatsko odstranjena iz trgovalnega sistema)

Razlog:

Izvedba postopkov v KDD (vmesno izplačilo glavnice)

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 25.05.2020