Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-363/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 27.5.2020, kjer se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – marec 2020 ter soglašal z javno objavo Nerevidiranega poročila o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za obdobje 1.1. do 31.3.2020.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s trenutnimi razmerami v družbi in z izvajanjem strateških aktivnosti ter soglašal z aktivnostmi na področju nepremičninske dejavnosti.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 27.5.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe
Datum: 27.05.2020