Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-56/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Koper objavlja Izjavo o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je v pripetem dokumentu.

 

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljena tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Datum: 29.05.2020