Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-411/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 27. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev, ki je potekala danes, 9. junija 2020, v restavraciji Maxim v Ljubljani.

Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi 27. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:

Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Zastopanost petih največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 95,39 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Agrokor, d. d.: število delnic in glasov 4.237.376, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 70,05 %;
  • Clearstream Banking SA - fiduciarni račun: število delnic in glasov 1.128.803, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 18,66 %;
  • OTP banka d. d. - client account - fiduciarni račun: število delnic in glasov 367.901, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,08 %;
  • Zagrebačka banka d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 34.690, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,57 %;
  • Fortunat Miloš: število delnic in glasov 955, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,02 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 9. 6. 2020 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 09.06.2020