Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-416/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Istrabenz d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je dne 3.6.2020 prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Klemna Babnika, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta na skupščini družbe dne 27.5.2020 pod odložnim pogojem, da k njegovem imenovanju poda soglasje sodišče.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

 

 

 

Istrabenz, holdinška družba, d.d.
Datum: 11.06.2020