Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-440/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na seji dne 18.6.2020 ter se seznanil s trenutnimi razmerami v družbi tako na področju trgovinske kot nepremičninske dejavnosti. Obenem se je seznanil tudi z aktivnostmi in ukrepi, ki se izvajajo v družbi za obvladovanje tveganj, povezanih z zaostrenimi razmerami, v katerih posluje družba.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom mandata Aljani Dermastja, članici nadzornega sveta, predstavnici zaposlenih. Z dnem 14.6.2020 je štiri letni mandat kot članica nadzornega sveta, predstavnica delavcev, nastopila Milena Sterle.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, www.nama.si, od 18.6.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 18.06.2020