Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-456/20

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 19. sejo skupščine DARS d.d., ki bo 23. junija 2020 ob 8.30 uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Uprava DARS d.d.
Datum: 22.06.2020