Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-476/20

DARS d.d., Celje

Trajnostno poročilo 2019

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja Trajnostno poročilo 2019.

Trajnostno poročilo družbe bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe DARS d. d. (www.dars.si), kjer bo dostopno še vsaj pet let.

Komuniciranje
Datum: 29.06.2020
Pripeti dokumenti:  Trajnostno poročilo 2019