Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-479/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 30. 6. 2020 s strani notarske pisarne prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2020/18743 z dne 29. 6. 2020.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 19. 6. 2020 vpiše Peter Skvarča kot nov član uprave Save Re, d.d.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 1. julija 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava Save Re, d.d.
Datum: 01.07.2020