Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-513/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe KOMPAS SHOP d.d.

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana, objavlja sporočilo:

Danes, dne 14.07.2020, je družba KOMPAS SHOP d.d. s strani NLB d.d. prejela Prevzemno ponudbo družbe PROALTIA d.o.o. za odkup delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. Prevzemna ponudba se nahaja v priponki.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.kompas-shop.si od 14.07.2020 dalje, najmanj za obdobje petih let.

Direktor družbe
Datum: 14.07.2020
Pripeti dokumenti:  Prevzemna ponudba