Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-255/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Intereuropa d. d. – nasprotni predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi objave nasprotnega predloga k sklicu skupščine delničarjev družbe Intereuropa d. d., povzema osnovne podatke o višini dividend. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

IEKG

Datum sklica skupščine družbe:

Četrtek, 27. 8. 2020, ob 15.00 uri

Višina predlagane dividende:

0,40 EUR

Izplačilo dividend:

Petek, 18. 9. 2020

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 17. 9. 2020

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 16. 9. 2020

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 24.07.2020