Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-256/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Melamin d.d. Kočevje - nasprotni predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., na podlagi objave nasprotnega predloga k sklicu skupščine delničarjev družbe Melamin d.d. Kočevje povzema osnovne podatke o višini dividend. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Nasprotni predlog:

 

Oznaka delnic:

MKOG

Višina predlagane dividende:

2,50 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Torek, 29. 9. 2020

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Ponedeljek, 28. 9. 2020

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Petek, 25. 9. 2020

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 28.07.2020