Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-552/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Objava informacije o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, obvešča javnost:

Dne 14.08.2020 je bilo v časopisu Dnevnik objavljeno obvestilo družbe PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik (prevzemnik) glede izida prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (ciljna družba).

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 15.07.2020 do vključno dne 11.08.2020, je ponudbo sprejelo 8 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 681 delnic oznake MTSG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,11 odstotka vseh izdanih delnic oznake MTSG.

Prevzemnik ima tako skupaj s 511.848 delnicami oznake MTSG, katere je imel ­v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti skupaj 512.529 delnic oznake MTSG, kar predstavlja 86,20 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe oznake MTSG.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter Zakona o prevzemih prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspešna.

Informacija bo od 14.08.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 14.08.2020