Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-602/20

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Informacija v zvezi s prodajnim postopkom družbe MARINA PORTOROŽ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Družba Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi obvešča zainteresirano javnost, da se je pričel prodajni postopek družbe MARINA PORTOROŽ, turistično podjetje, d.d. Dodatne informacije v zvezi s prodajnim procesom so objavljene na spletni strani družbe.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava
Datum: 27.08.2020