Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-600/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Skupina Intereuropa prvo polletje 2020 zaključila z dobičkom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 27. avgust 2020. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2020. Skupina Intereuropa je v prvem polletju 2020 ustvarila 73,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 9 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na nižjo prodajo je v največji meri prispevala epidemija Covid - 19. Kljub tem zahtevnim razmeram je skupina Intereuropa prvo polletje letošnjega leta zaključila z dobičkom v višini 1,6 milijona evrov.

Skupina Intereuropa je v obdobju januar – junij 2020 ustvarila 73,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 9 odstotkov manj v primerjavi s prihodki v prvem polletju lanskega leta. Prihodki od prodaje so bili nižji na vseh poslovnih področjih, na kar je v največji meri vplivala epidemija Covid-19.

Skupina Intereuropa je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 6,4 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar je za 12 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 2,6 milijona evrov, kar je za 29 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2019. Kljub neugodnim vplivom epidemije Covid-19 je Skupina Intereuropa prvo polletje letošnjega leta zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 1,6 milijona evrov.

Skupina Intereuropa se je na otežene razmere odzvala tudi s pospešenim izvajanjem nekaterih razvojnih projektov in bo tako v nadaljevanju leta 2020 preko mreže dvanajstih odvisnih družb v devetih državah JV Evrope in Ukrajine v okviru skupine Pošta Slovenije nadaljevala izvajanje okrepljenih trženjskih aktivnosti in zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 27.08.2020