Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-606/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih 34. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na 34. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki je bila v četrtek, 27. avgusta 2020 ob 15:00 uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje.

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine je v pripetem dokumentu.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 27.08.2020