Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-25/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – junij 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – junij 2020.

Nadzorni svet družbe Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar - junij 2020 še ni obravnaval.

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar - junij 2020 je v pripetem dokumentu.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 31.08.2020