Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-617/20

CETIS, d. d., Celje

SKLEPI 30. SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 30. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 28. 8. 2020 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe
Datum: 31.08.2020