Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-26/20

DARS d.d., Celje

Objava nerevidiranega polletnega poročila

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS d.d. v prvem polletju 2020.

Nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju 2020 je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciranje
Datum: 31.08.2020