Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-72/20

CETIS, d. d., Celje

Popravek letnega poročila družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2019

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja popravek revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019.

Po potrditvi in objavi letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napake v tabeli na strani 124 letnega poročila, v poglavju »Gibanje pravice do uporabe sredstev«. Popravek ne vpliva na poslovni izid. Upravni odbor je sicer letni poročili že obravnaval na seji 28. 5. 2020 in ju sprejel, skupščina pa se je z njima seznanila na 30. seji skupščine delničarjev, ki je bila 28. 8. 2020.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Upravni odbor družbe
Datum: 31.08.2020