Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-620/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. se je dne 03.09.2020 sestal na konstitutivni seji, na kateri se je seznanil s potekom skupščine in sprejetimi skupščinski sklepi, izvolil predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta, imenoval revizijsko komisijo ter se seznanil s poročilom uprave.

 

Informacija bo od dne 03.09.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 03.09.2020