Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-34/20

Nika d.d., Brežice

Nerevidirano polletno poročilo 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja nerevidirano polletno poročilo 2020.

Datum: 30.09.2020