Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-736/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav obvešča, da je predviden datum objave poročila o devetmesečnem poslovanju Skupine in matične družbe v 2020 petek, 13. 11. 2020 (in ne v torek, 17. 11. 2020). Spremenjen finančni koledar zavarovalnice za leto 2020 se nahaja v priponki.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 6. 11. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 06.11.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za 2020