Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-362/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

A-COSMOS d.d. – umik delnic z oznako CSLG

Izdajatelj:

A-COSMOS d.d.

Naslov:

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Ime instrumenta:

A-COSMOS, G

Mesto trgovanja:

XLJM

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment DELNICE SLOVENIJA

Oznaka:

CSLG

Vrsta delnic:

Redne imenske kosovne

ISIN koda:

SI0031103789

CFI koda:

ESVUFR

LEI:

95040019C27CECF6E419

Datum umika:

19. 11. 2020

Pojasnilo:

Neizpolnjevanje pogojev za kotacijo.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 18.11.2020