Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-765/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., objavlja finančni koledar objav za leto 2021, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 20. 11. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 20.11.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2021