Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-772/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo, da se je nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d., dne 23.11.2020 sestal na svoji 2. seji, na kateri je uskladil besedilo statuta družbe skladno s spremembami v osnovnem kapitalu, kot posledici postopka povečanja osnovnega kapitala družbe, ter se seznanil s poročilom uprave. 

Informacija bo od 23.11.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe  http://www.kompas-shop.si/ za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 23.11.2020