Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-75/20

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2020, ki se je začelo dne 1.7.2019 in končalo dne 30.6.2020.

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 25.11.2020 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 25.11.2020