Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-781/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Finančni koledar za leto 2021

Na podlagi 26. člena Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja finančni koledar za leto 2021, ki se nahaja v prilogi. 


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 26. 11. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 26.11.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2021