Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-786/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Finančni koledar za poslovno leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja Finančni koledar za poslovno leto 2021.

Obvestilo bo od 26. 11. 2020 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 26.11.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2021