Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-803/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - september 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ter 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar – september 2020. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30.11.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 30.11.2020