Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-76/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Revidirano letno poročilo za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja revidirano letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2019, ki ga je Nadzorni svet družbe potrdil na svoji seji dne 30.11.2020.

Revidirano letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2019 potrjeno s strani nadzornega sveta družbe se od Revidiranega letnega poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2019 objavljenega v zakonskem roku dne 29.05.2020 razlikuje le v tem, da poročilo objavljeno v zakonskem roku ni bilo še potrjeno s strani nadzornega sveta, zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta.

Revidirano in s strani nadzornega sveta potrjeno Letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za leto 2019 se nahaja v pripetem dokumentu.

Letno poročilo 2019 bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

 

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 02.12.2020