Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-811/20

DATALAB, d.d., Ljubljana

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2020 do 30.9.2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate prvega kvartala poslovnega leta 2021, ki se je pričelo dne 1.7.2020.

Poročilo  bo od 3.12.2020 dalje za obdobje pet let objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si).

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 03.12.2020