Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-833/20

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

115. seja nadzornega sveta z dne 15. decembra 2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 115. seji, dne 15. decembra 2020, seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – oktober 2020, s postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja ter z načrtom družbe za leto 2021.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 15.12.2020